პროგრამული სერვისები

პროგრამული სერვისები ფიზიკური პირებისთვის:

N

სერვისის დასახელება

ფასი

პროგრამული სერვისებიS7.1

ვინდოუსის ინსტალაცია / გადაყენება საბაზისო პროგრამული პაკეტით*

40 ლ.

S7.2

დამატებითი პროგრამის ინსტალაცია*

15 ლ.

S7.3

კომპიტერის ვირუსებისაგან გაწმენდა

30 ლ.

S7.4

პერიფერიული მოწყობილობების მიერთება (პრინტერი, სკანერი და ა.შ.)

20 ლ.

S7.5

ანტივირუსის ინსტალაცია*

20 ლ.

S7.6

ელ-ფოსტის კონფიგურაცია

20 ლ.

S7.7

ინფორმაციის რეზერვირება

30 ლ.

N

სერვისის დასახელება

ფასი

S8.1

Mac-ის ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია

90 ლ.

S8.2

Mac -ზე Windows -ის ინსტალაცია*

100 ლ.

S8.3

დამატებითი პროგრამების ინსტალაცია*

30 ლ.

S8.4

პერიფერიული მოწყობილობების მიერთება (პრინტერი, სკანერი და ა.შ.)

30 ლ.

S8.5

ანტივირუსის ინსტალაცია*

30 ლ.

S8.6

ელ-ფოსტის კონფიგურაცია

30 ლ.

S8.7

ინფორმაციის რეზერვირება

50 ლ.

პროგრამული სერვისები იურიდიული პირებისთვის:

N

სერვისის დასახელება

ფასი

S9.1

ვინდოუსის ინსტალაცია / გადაყენება საბაზისო პროგრამული პაკეტით*

50 ლ.

S9.2

დამატებითი პროგრამის ინსტალაცია*

20 ლ.

S9.3

კომპიტერის ვირუსებისაგან გაწმენდა

50 ლ.

S9.4

პერიფერიული მოწყობილობების მიერთება (პრინტერი, სკანერი და ა.შ.)

20 ლ.

S9.5

ანტივირუსის ინსტალაცია*

30 ლ.

S9.6

ელ-ფოსტის კონფიგურაცია

30 ლ.

S9.7

ინფორმაციის რეზერვირება

40 ლ.

N

სერვისის დასახელება

ფასი

S10.1

Mac-ის ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია

120 ლ.

S10.2

Mac -ზე Windows -ის ინსტალაცია*

130 ლ.

S10.3

დამატებითი პროგრამების ინსტალაცია*

40 ლ.

S10.4

პერიფერიული მოწყობილობების მიერთება (პრინტერი, სკანერი და ა.შ.)

40 ლ.

S10.5

ანტივირუსის ინსტალაცია*

40 ლ.

S10.6

ელ-ფოსტის კონფიგურაცია

30 ლ.

S10.7

ინფორმაციის რეზერვირება

70 ლ.

*მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ღირებულებას. ლიცენზია შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენთან, ან იქონიოთ თავად.პროგრამული სერვისები

** ფასები შეიცავს 18% დღგ-ს